CH Ikon´s    Guinness

(import U.S.A.)

Datum narození: 21.10.2009

 

Srst: hnědá, kudrnatá

 

DKK: HD Hips Excelent 0/0 = A/A

 

PRA - prcd: testován A 

GM1 - Normal

 

Tituly: 11x CAJC, 7x CAC, 4x CWC, 10x BOB Junior, 7x BOB, 6x CACIB, 1x r. CACIB BIS Junior II, BIS Junior III, 2x BIG I, BIG III, 

Český Šampion, Srbský Junior Šampion,

Český Junior Šampion

Polský Junior Šampion

Polský Šampion

Slovenský šampion

Interšampion

 

 

 

matka: Ch Ikon All That NA Bag O Chips

Optigen  normal A

GM 1 - normal

JDCM 1-1

 

 

otec: Ch Ikon Del Sur Makin It Count 

Optigen - normal A

GM 1 - normal

JDCM 1-1